Διδακτικές ενότητες

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 5 – 7 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Αυτές οι διδακτικές ενότητες και οι πρακτικές δραστηριότητες σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν Έλληνες νηπιαγωγούς, δασκάλους και επαγγελματίες  που εργάζονται με παιδιά ηλικίας 5 έως 7 ετών. Τα κλασικά παιδικά παραμύθια, δημοφιλή μεταξύ των παιδιών αυτής της ηλικίας, τα οποία και βοηθούν στη διαμόρφωση των απόψεων και των πεποιθήσεων τους, χρησιμοποιήθηκαν για να εισαγάγουν το θέμα των ίσων ευκαιριών, μεταξύ ανδρών και γυναικών, στην προσχολική και δημοτική εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που αναπτύχθηκαν έχουν ως στόχο να εξοπλίσουν τους εκπαιδευτικούς  του νηπιαγωγείου με πρακτικά εργαλεία, ώστε να διευρύνουν  και να ενισχύσουν την κατανόηση των μικρών παιδιών σχετικά με την οικοδόμηση υγιών σχέσεων, οι οποίες θα βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και την εκτίμηση μεταξύ κοριτσιών και αγοριών, γεγονός που θα τα βοηθήσει να επικοινωνούν ουσιαστικά, χωρίς να ενεργούν με επιθετικότητα και βία.

Οι δραστηριότητες του προσχέδιου των διδακτικών ενοτήτων δοκιμάστηκαν μεταξύ των παιδιών στο 20ο Νηπιαγωγείο της Καρδίτσας. Επιπλέον, προσαρμόστηκαν στις ιδιαιτερότητες της ηλικιακής ομάδας και στην παιδαγωγική διαδικασία στα νηπιαγωγεία. Οι τελικές  διδακτικές ενότητες εισήχθησαν στην εκπαίδευση των παιδιών σε δύο Νηπιαγωγεία, στο 33ο Νηπιαγωγείο στην Καρδίτσα και στο Νηπιαγωγείο Προδρόμου, καθώς και στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας.

Αριθμός παιδιών: 55

Οι διδακτικές ενότητες που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου FairyTales, ως εργαλείο ανάπτυξης της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, προάγουν την πρόληψη ενάντια στη βία και στις διακρίσεις ως το βασικό μέσο για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Στο πλαίσιο του έργου προτείνονται δράσεις που έχουν ως κύρια μηνύματα προς τα παιδιά:

  • Οι γυναίκες και οι άνδρες, τα κορίτσια και τα αγόρια είναι εξίσου ικανά και οι γνώσεις τους εξίσου πολύτιμες
  • Οι γυναίκες και οι άνδρες, τα κορίτσια και τα αγόρια είναι διαφορετικά, αλλά αυτό είναι λόγος συνεργασίας και όχι ένας λόγος για διακρίσεις
  • Κάθε άτομο είναι μοναδικό, διαφορετικό και πολύτιμο!
  • Κάθε παιδί είναι μοναδικό, διαφορετικό και πολύτιμο!
  • Ο έλεγχος, η υποβολή και η επιβολή του ενός φύλου στο άλλο δεν είναι αποδεκτός και οδηγεί σε βία.
  • Είναι σημαντικό για τις γυναίκες και τους άνδρες να συμμετέχουν εξίσου στη φροντίδα του σπιτιού και της οικογένειάς τους και να έχουν ίσο χρόνο για τον εαυτό τους.
  • Οι γυναίκες και οι άνδρες πρέπει να αμείβονται εξίσου για την ίδια εργασία.
  • Υπάρχουν καλοί και κακοί ξένοι, συμβουλευόμαστε τους γονείς ή πριν τους εμπιστευτούμε.
  • Όταν τα κορίτσια και τα αγόρια συμμετέχουν εξίσου στη λήψη αποφάσεων, κανείς τους δεν θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση.

Αυτό το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020)