Ресурси

НАРЪЧНИК

НАРЪЧНИК

Този Наръчник е предназначен за учители и професионалисти, които работят с деца на възраст 5-7 години в България.

Този проект се финансира от Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз (2014-2020)