Добре дошли в Света на Приказките

» Момичетата и момчетата са еднакво знаещи, можещи и еднакво ценни.
» Момичетата и момчетата имат различни интереси, но също и еднакви.
» Всеки човек е уникален, различен и ценен.
» Всяко дете е уникално, различно и ценно.
» Приказките са истински.
» Приказките подготвят децата за трудностите в живота.
» Приказките отговарят на психичните потребности на децата.

Fairy Tales

За проекта

Проект „Вълшебните приказки” се осъществява в три държави - България, Гърция и Италия с финансовата подкрепа на Програмата за права, равенство и гражданско участие на Европейския съюз…

Равнопоставеност на жените и мъжете

Равнопоставеност на жените и мъжете означава жените и мъжете, момичетата и момчетата да имат равни права, както и равен достъп до права, ресурси, възможности и защита. Погрешно е това…

Политики

Правата на човека са онези основни стандарти, които са необходими, за да имат всички хора по света достоен живот. Всеобщата декларация за правата на човека, приета от Общото събрание…

Консорциум

„Асоциация НАЯ” е създадена през 2002 година, като една от първите неправителствени организации в област Търговище и единствената, която от самото си създаване работи целенасочено срещу насилието над жени и деца. Мисията на организацията е оказване на психо-социална подкрепа, помощ и консултиране на уязвими групи от общността за постигане на равнопоставеност. Целта на организацията е да се създаде общество от информирани, независими, равнопоставени и уверени в себе си и възможностите си граждани.

Международната организация за защита на децата, Италия е част от Международната организация за защита на децата, основана през 1979 година. Това е световно движение, което има национални секции и асоциирани членове на петте континента. Мисията на организацията е да осигури ефективно прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето на местно, национално и международно ниво. Визията на DCI е, че децата, като човешки същества, трябва да живеят в справедливо и отговорно общество, което им осигурява възможност да реализират правата си. Във всички дейности които изпълнява, организацията се стреми да осигури прозрачност, отговорност, устойчивост и социална промяна. 

Женски център в град Кардица, Гърция е неправителствена, общинска организация, създадена през 1992 година. Това е най-стария Център за подкрепа на жени в Гърция и единствен в страната, който се управлява от местната власт -  Общината в Кардица. Организацията е член на Националната мрежа от Центрове срещу насилието и Подслони за жени претърпели насилие в Гърция. Тази мрежа работи под егидата и ръководството на Гръцкия генерален секретариат за семейната политика и равенството между половете. Визията на Женски център в град Кардица е, че мъжете и жените да имат равни права и задължения, по отношения на работа, семейство, участие в политиката, управлението, вземането на решения, свободното време в свят без насилие.

Обучителни модули

Всички обучителни модули. Вижте повече

Последни публикации

Класически приказки за деца

Класически приказки за деца

Вълшебните приказки и светът на детето. Как да използваме вълшебните приказки за въвеждане на темата за равнопоставеността…

Равнопоставеност на жените и мъжете

Равнопоставеност на жените и мъжете

Равнопоставеност на жените и мъжете означава жените и мъжете, момичетата и момчетата да имат равни права, както и равен достъп…

Очаквани резултати

Очаквани резултати

Резултатите на проекта имат принос на европейско ниво за промотирането на ценности като плурализъм, недискриминация, толерантност,…

Резюме

Резюме

Проект „Вълшебните приказки” се осъществява в три държави - България, Гърция и Италия с финансовата подкрепа на Програмата…

Този проект се финансира от Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз (2014-2020)