За проекта

Проект „Вълшебните приказки” се осъществява в три държави - България, Гърция и Италия с финансовата подкрепа на Програмата за права, равенство и гражданско участие на Европейския съюз (2014 – 2020). Основната цел е предотвратяване на насилието, чрез оспорване на стереотипи за жените и мъжете от ранна детска възраст.

Проектът се реализира в контекста на детските градини и училищата, за да се въведе темата за равнопоставеността между жените и мъжете. Работи се с деца на възраст 5-7 години, техните родители и учители от детски градини и училища. 

Иновативен аспект на проекта е използването на класически детски приказки за въвеждане на темата за равните възможности на жените и мъжете в образованието на децата в предучилищна и начална училищна възраст. Създадена е методология, която дава нов поглед върху едни от най-популярните и любими за децата вълшебни истории. 

Приказките се използват като инструмент, с който да се работи с децата от ранна възраст за насърчаване на здрави и справедливи отношения между момичета и момчета.

Резюме

Резюме

Проект „Вълшебните приказки” се осъществява в три държави - България, Гърция и Италия с финансовата подкрепа на Програмата…

Цели

Цели

Проектът работи за ранна превенция на насилието и за равнопоставеност на жените и мъжете, чрез възпитание на децата от малки…

Целеви групи

Целеви групи

Около 250 деца на възраст от 5 до 7 години участваха в проекта в България, Италия и Гърция. В тази възрастова група децата…

Очаквани резултати

Очаквани резултати

Резултатите на проекта имат принос на европейско ниво за промотирането на ценности като плурализъм, недискриминация, толерантност,…

Консорциум

Консорциум

„Асоциация НАЯ” е създадена през 2002 година, като една от първите неправителствени…

Този проект се финансира от Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз (2014-2020)