Θεωρητικο πλαισιο

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Το μέρος αυτό παρουσιάζει το εννοιολογικό πλαίσιο, περιλαμβάνει σημαντικές θεωρητικές συνεισφορές για την υποστήριξη αποτελεσματικών επαγγελματικών παρεμβάσεων και αναπτύχθηκε από εμπειρογνώμονες της NAIA, που εκπροσωπούν τον επικεφαλής οργανισμό αυτού του έργου.  Συγκεντρώνει πληροφορίες για ορισμένα βασικά θέματα, μεταξύ αυτών για: την ισότητα των φύλων, τα στερεότυπα που αφορούν στο φύλο, τη βία και τις διακρίσεις λόγω φύλου και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπλέον, παρέχει μια συνοπτική περιγραφή των σημαντικών αναπτυξιακών σταδίων της πρώιμης παιδικής ηλικίας αναφορικά με την κατανόηση από τα παιδιά, των επιπτώσεων των ρόλων των φύλων, τόσο στην οικογενειακή όσο και στην κοινωνική ζωή. Ακόμη, αυτό το μέρος ρίχνει φως στην επίδραση των κλασικών παραμυθιών στη διαμόρφωση των αξιών και των στάσεων των παιδιών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο υποστηρικτικό περιβάλλον για τα παιδιά, γονείς, συγγενείς, εκπαιδευτικούς, ή άλλους ενήλικες που είναι σημαντικοί για αυτά και στον κρίσιμο ρόλο τους στην ενθάρρυνση της κριτικής σκέψης των παιδιών απέναντι στα στερεότυπα φύλου στην κοινωνία.Ισοτητα των φυλων

Ισοτητα των φυλων

Η ισότητα των φύλων συνεπάγεται ίσα δικαιώματα για γυναίκες και άνδρες, κορίτσια και αγόρια, καθώς και ίση πρόσβαση σε δικαιώματα,…

Ισότητα των Φύλων από την πρώτη παιδική ηλικία

Ισότητα των Φύλων από την πρώτη παιδική ηλικία

Καθώς τα μικρά παιδιά αναπτύσσονται, αρχίζουν να εξερευνούν τις έννοιες του να είναι αγόρι ή κορίτσι. Μαθαίνουν για τους…

Πολιτικες

Πολιτικες

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι βασικά πρότυπα που αναγνωρίζουν την ανάγκη αξιοπρεπούς ζωής για όλους τους ανθρώπους στον κόσμο.…

Κλασικα παραμυθια για παιδια

Κλασικα παραμυθια για παιδια

Τα Παραμύθια και ο κόσμος του παιδιού. Πως θα χρησιμοποιήσετε τα Παραμύθια για την εισαγωγή του θέματος της Ισότητας των…

Αυτό το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020)