Περιληψη

Το έργο The Fairy Tales υλοποιήθηκε σε τρεις χώρες - τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Ιταλία - με την οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας (Συμμετοχής των Πολιτών) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014 - 2020). Ο κύριος στόχος είναι η πρόληψη της βίας που βασίζεται στο φύλο μέσω της αμφισβήτησης των στερεοτύπων φύλου για γυναίκες και άνδρες σε νεαρή ηλικία. Αυτό το έργο επικεντρώνεται στο πρόβλημα της επιβολής κοινωνικά αποδεκτών εικόνων και ρόλων («κοινωνική δόμηση του φύλλου»), ρόλοι που περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση των νεαρών αγοριών και κοριτσιών. Αυτά τα στερεότυπα υιοθετούνται και ενσωματώνονται κατά τη διαδικασία κοινωνικοποίησης των παιδιών και συνεχίζουν να διαδραματίζουν ρόλο στη ζωή τους ως ενήλικες και αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει ανισορροπίες μεταξύ γυναικών και ανδρών σε διαφορετικούς τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, των διακρίσεων και της βίας κατά των γυναικών.

Το έργο υλοποιήθηκε  σε νηπιαγωγεία και σχολεία, προκειμένου να εισαχθεί το θέμα της ισότητας των φύλων μεταξύ των παιδιών ηλικίας 5-7 ετών, καθώς και μεταξύ των γονέων και των δασκάλων τους.

Ένα πιλοτικό χαρακτηριστικό του έργου είναι η χρήση κλασικών παιδικών παραμυθιών για την εισαγωγή του θέματος της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση των παιδιών στην προσχολική ηλικία και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει μια νέα οπτική και προοπτική σε μερικά από τα πιο δημοφιλή και αγαπημένα παιδικά παραμύθια. Τα παραμύθια χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για την προώθηση υγειών και δίκαιων σχέσεων μεταξύ κοριτσιών και αγοριών σε νεαρή, παιδική ηλικία.

Τόσο η μεθοδολογία όσο και τα εργαλεία προορίζονται να είναι ευέλικτα και ευπροσάρμοστα. Υιοθετήθηκαν από διαφορετικά εθνικά πλαίσια, με συγκεκριμένες μεταβλητές σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις παιδαγωγικές πρακτικές στις τρεις συμμετέχουσες χώρες -Βουλγαρία, Ιταλία και Ελλάδα. Αυτή η προστιθέμενη αξία, συμβάλλει στην ανταλλαγή εμπειριών και εμπειρογνωμοσύνης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην αναπαραγωγή καλών πρακτικών σε άλλες χώρες.

Σχετικά άρθρα

H κοινοπραξία

H κοινοπραξία

Association NAIA είναι μία από τις πρώτες ΜΚΟ στην περιοχή του Targovishte, ιδρύθηκε…

Αναμενομενα αποτελεσματα

Αναμενομενα αποτελεσματα

Τα αποτελέσματα του έργου συμβάλλουν στην προώθηση κοινών αξιών της ΕΕ, όπως ο πλουραλισμός, η μη διάκριση, η ανοχή, η δικαιοσύνη,…

Ομαδες στοχοι

Ομαδες στοχοι

Περίπου 250 παιδιά ηλικίας 5 έως 7 ετών συμμετείχαν σε αυτό το έργο, παιδιά από τη Βουλγαρία, την Ιταλία και την Ελλάδα.…

Στοχοι

Στοχοι

Οι προσπάθειες αυτού του έργου αποσκοπούν στην από νωρίς πρόληψη της βίας που βασίζεται στο φύλο, στην ισότητα των φύλων,…

Αυτό το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020)