Резюме

Проект „Вълшебните приказки” се осъществява в три държави - България, Гърция и Италия с финансовата подкрепа на Програмата за права, равенство и гражданско участие на Европейския съюз (2014 – 2020). Основната цел е предотвратяване на насилието, чрез оспорване на стереотипи за жените и мъжете от ранна детска възраст. Проблемът, върху който е фокусиран проектът, е налагането на обществено приемливи образи и роли, които ограничават момчетата и момичетата още като малки да се изразяват свободно. Тези стереотипи децата прехвърлят в живота си като възрастни и това създава предпоставки за дисбаланс между жените и мъжете в различни сфери на икономическия и социален живот, дискриминация и насилие над жените.

Проектът се реализира в контекста на детските градини и училищата, за да се въведе темата за равнопоставеността между жените и мъжете. Работи се с деца на възраст 5-7 години, техните родители и учители от детски градини и училища.

Иновативен аспект на проекта е използването на класически детски приказки за въвеждане на темата за равните възможности на жените и мъжете в образованието на децата в предучилищна и начална училищна възраст. Създадена е методология, която дава нов поглед върху едни от най-популярните и любими за децата вълшебни истории. Приказките се използват като инструмент, с който да се работи с децата от ранна възраст за насърчаване на здрави и справедливи отношения между момичета и момчета.

Методологията и инструментите за въвеждане на темата за равнопоставеност на жените и мъжете в ранна детска възраст са гъвкави и адаптивни. Те бяха приспособени към различните  национални контексти, специфичните променливи на образователните системи и педагогическите практики в трите участващи държави – България, Италия и Гърция. Това е добавена стойност на инициативата и помага да се сподели опит и експертиза на ниво Европейски съюз и добрите практики да бъдат възпроизведени в други страни.

Свързани публикации

Консорциум

Консорциум

„Асоциация НАЯ” е създадена през 2002 година, като една от първите неправителствени…

Очаквани резултати

Очаквани резултати

Резултатите на проекта имат принос на европейско ниво за промотирането на ценности като плурализъм, недискриминация, толерантност,…

Целеви групи

Целеви групи

Около 250 деца на възраст от 5 до 7 години участваха в проекта в България, Италия и Гърция. В тази възрастова група децата…

Цели

Цели

Проектът работи за ранна превенция на насилието и за равнопоставеност на жените и мъжете, чрез възпитание на децата от малки…

Този проект се финансира от Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз (2014-2020)