Στοχοι

Οι προσπάθειες αυτού του έργου αποσκοπούν στην από νωρίς πρόληψη της βίας που βασίζεται στο φύλο, στην ισότητα των φύλων, ευαισθητοποιώντας και εκπαιδεύοντας τα παιδιά από μικρή ηλικία στους δυο παραπάνω άξονες, με πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης.

Στοχοι του εργου ειναι:

•   Να ευαισθητοποιήσει αναφορικά με τα στερεότυπα των φύλων, ειδικότερα με εκείνα που συνδέονται με την ενθάρρυνση ή την αιτιολόγηση της βίας τους  επαγγελματίες/εκπαιδευτικούς και γονείς, καθώς αυτοί εκπροσωπούν δύο βασικούς παράγοντες παιδικής φροντίδας που επηρεάζουν σημαντικά τη διαμόρφωση των ιδεών και των αξιών των παιδιών.
•   Να αυξήσει την ικανότητα της κριτικής σκέψης των παιδιών προκειμένου να τα βοηθήσει να αμφισβητήσουν τους κοινωνικούς κανόνες που οδηγούν στην ανισότητα των φύλων. Να ενθαρρύνει κορίτσια και αγόρια από τη νεαρή ηλικία να οικοδομούν υγιείς σχέσεις με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και την εκτίμηση.
•   Να ενισχύσει την ικανότητα των επαγγελματιών/εκπαιδευτικών να εισαγάγουν στη δουλειά τους με  τα παιδιά ηλικίας 5 έως 7 ετών, το θέμα της ισότητας των φύλων (κοινωνικοί ρόλοι, στερεότυπα, βία σε όλες τις μορφές, ανθρώπινα δικαιώματα), χρησιμοποιώντας κλασικές παιδικές ιστορίες.
•   Να αναπτύξει μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές και πρακτικά εργαλεία για την εισαγωγή του θέματος της ισότητας των φύλων στην εργασία με παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω από επαγγελματίες σε άλλες περιοχές και χώρες της ΕΕ.

Σχετικά άρθρα

H κοινοπραξία

H κοινοπραξία

Association NAIA είναι μία από τις πρώτες ΜΚΟ στην περιοχή του Targovishte, ιδρύθηκε…

Αναμενομενα αποτελεσματα

Αναμενομενα αποτελεσματα

Τα αποτελέσματα του έργου συμβάλλουν στην προώθηση κοινών αξιών της ΕΕ, όπως ο πλουραλισμός, η μη διάκριση, η ανοχή, η δικαιοσύνη,…

Ομαδες στοχοι

Ομαδες στοχοι

Περίπου 250 παιδιά ηλικίας 5 έως 7 ετών συμμετείχαν σε αυτό το έργο, παιδιά από τη Βουλγαρία, την Ιταλία και την Ελλάδα.…

Περιληψη

Περιληψη

Το έργο The Fairy Tales υλοποιήθηκε σε τρεις χώρες - τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Ιταλία - με την οικονομική υποστήριξη…

Αυτό το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020)