Αναμενομενα αποτελεσματα

Τα αποτελέσματα του έργου συμβάλλουν στην προώθηση κοινών αξιών της ΕΕ, όπως ο πλουραλισμός, η μη διάκριση, η ανοχή, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και η ισότητα των φύλων σε ολόκληρη την ένωση.

Συγκεκριμενα αποτελεσματα του εργου:

•  Η διαφοροποιημένη-βελτιωμένη κατανόηση των μηνυμάτων των κλασικών παραμυθιών αναφορικά με το ρόλο και τη θέση των γυναικών και των ανδρών στην κοινωνία και την επιρροή αυτών στη διαμόρφωση των αξιών των παιδιών.
•  Η βελτίωση της κατανόησης του γιατί είναι σημαντικό να εργαστούμε για την ισότητα των φύλων με τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία.
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για επικοινωνία με τρόπο ουσιαστικό, οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων και υπέρβαση των σχέσεων βίας με άλλα κορίτσια ή αγόρια στην πρωτοβάθμια και προσχολική ηλικία.     
•  Η προετοιμασία των γονιών ώστε υποστηρίξουν τα παιδιά τους στην οικοδόμηση υγειών και ασφαλών σχέσεων, με βάση τον σεβασμό προς το άλλο άτομο.
•  Οι αυξημένες γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευτικών προκειμένου να εργαστούν αναφορικά με το θέμα της ισότητας των φύλων στην πρώιμη παιδική ηλικία.
•  Η σύνταξη καινοτόμου μεθοδολογίας και εργαλείων για τη εισαγωγή και διδασκαλία παιδιών ηλικίας 5-7 ετών στο θέμα της ισότητας των φύλων μέσω των κλασικών παιδικών παραμυθιών.
•  Η κοινή εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη σε διεθνές επίπεδο για την εισαγωγή του θέματος της ισότητας των φύλων στην προσχολική και δημοτική εκπαίδευση των παιδιών.

Σχετικά άρθρα

H κοινοπραξία

H κοινοπραξία

Association NAIA είναι μία από τις πρώτες ΜΚΟ στην περιοχή του Targovishte, ιδρύθηκε…

Ομαδες στοχοι

Ομαδες στοχοι

Περίπου 250 παιδιά ηλικίας 5 έως 7 ετών συμμετείχαν σε αυτό το έργο, παιδιά από τη Βουλγαρία, την Ιταλία και την Ελλάδα.…

Στοχοι

Στοχοι

Οι προσπάθειες αυτού του έργου αποσκοπούν στην από νωρίς πρόληψη της βίας που βασίζεται στο φύλο, στην ισότητα των φύλων,…

Περιληψη

Περιληψη

Το έργο The Fairy Tales υλοποιήθηκε σε τρεις χώρες - τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Ιταλία - με την οικονομική υποστήριξη…

Αυτό το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020)