H κοινοπραξία

Association NAIA

Είναι μία από τις πρώτες ΜΚΟ στην περιοχή του Targovishte, ιδρύθηκε το 2002 και αποτελεί τη μοναδική που από την ίδρυσή της εργάζεται συνειδητά ενάντια στη βία κατά των γυναικών και των παιδιών. Σκοπός του οργανισμού είναι η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, βοήθειας και συμβουλευτικής σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με στόχο την προώθηση της ισότητας. Στοχεύει στη δημιουργία ενός κοινωνικού προβάλλοντας που υποστηρίζει και προωθεί ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, όπως είναι η πρόληψη της έμφυλης βίας.

Οι κύριες δραστηριότητες του οργανισμού είναι:

 1. Υποστήριξη και προστασία θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας - παρέχοντας ψυχολογική, νομική και κοινωνική υποστήριξη στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας για τη συναισθηματική τους αποκατάσταση, κοινωνική ενσωμάτωση και νομική προστασία. 
 2. Εργασία με τους θύτες ενδοοικογενειακής βίας, με σκοπό την παροχή καλύτερης προστασίας των θυμάτων και την πρόληψη της υποτροπής. 
 3. Ενδυνάμωση της επαγγελματικής ικανότητας διαφόρων οργανισμών, για μια πιο συντονισμένη αντιμετώπιση περιπτώσεων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.
 4. Πρόληψη της έμφυλης βίας μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης σε νηπιαγωγεία και σχολεία, καμπάνιες νέων εθελοντών, σεμινάρια με νεαρά κορίτσια και νέες γυναίκες από μικρές πόλεις.
 5. Καμπάνιες υποστήριξης της παρουσίας περισσότερων γυναικών στην τοπική πολιτική και σε θέσεις ευθύνης.
 6. Προγράμματα υποστήριξης παιδιών και οικογενειών, μέσω καινοτόμων υγειονομικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών πρακτικών προστασίας.

Η οργάνωση NAIA είναι ιδρυτικό μέλος του δικτύου για την προστασία από την έμφυλη βία, μέλος του Εθνικού Δικτύου για τα παιδιά (National Network for children) και μέλος του Work with Perpetrators European Network (WWP-EN).

Η οργάνωση NAIA έχει βραβευτεί δύο φορές για το καλύτερο κοινωνικό project στη Βουλγαρία. Κατέκτησε την τρίτη θέση στο Civil Society Prize of The European Economic and Social Committee (EESC) το 2019, ανάμεσα σε 177 πρωτοβουλίες πολιτών για ίσα δικαιώματα μεταξύ γυναικών και ανδρών και για την κοινωνική και οικονομική ενδυνάμωση.

Defence For Children International Italy (DCI Italy) 

Είναι ένα κορυφαίο κίνημα, επικεντρωμένο στα δικαιώματα των παιδιών, που βασίζεται στα μέλη του που ιδρύθηκε το 1979. Αποστολή του DCI είναι να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού (UNCRC) σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το όραμα του DCI είναι τα παιδιά, ως ανθρώπινα όντα, να μπορούν να επιδιώξουν μια ζωή στην οποία θα μπορούν να απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους με αξιοπρέπεια, σε μια δίκαιη και υπεύθυνη κοινωνία. Ο οργανισμός λειτουργεί με διαφανή, υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο με στόχο τον κοινωνικό μετασχηματισμό.

Το DCI Ιταλία ιδρύθηκε στη Ρώμη το 2005. Έγινε τμήμα του DCI το 2008 κατά τη διάρκεια της 10ης Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης του κινήματος DCI. Το DCI Ιταλία στηρίζεται στη Γενική Συνέλευση με 11 μέλη, σε μια ομάδα συντονισμού και έναν αριθμό εθελοντών και συμβούλων. Η οργάνωση εστιάζει τις δραστηριότητές της στη δικαιοσύνη για τα παιδιά (ιδίως τα παιδιά σε σύγκρουση με το νόμο και τα παιδιά που είναι θύματα εγκλήματος, βίας και κακοποιήσεων), τα παιδιά-μετανάστες (ιδίως τα παιδιά σε μετακίνηση, την προστασία από την εμπορία παιδιών και την προώθηση της επιτροπείας καθώς και άλλων μορφών στήριξης των παιδιών μεταναστών και των νέων), την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών.

Για να πετύχει το στόχο του, το DCI Ιταλία αναλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: Ανάλυση και έρευνα, για την κατανόηση των στοιχείων που καθορίζουν την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παιδιών· Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση για την προώθηση της κατανόησης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων· Αναφορά παραβιάσεων, προκειμένου να τερματιστεί αμέσως η κατάχρηση και να αναληφθούν οι ευθύνες για αλλαγή· Προώθηση προτάσεων για το σχεδιασμό πολιτικών, νομοθεσίας και στρατηγικών· Ανάπτυξη πιλοτικών σχεδίων, για τον προσδιορισμό των ορθών πρακτικών που μπορούν να επαναληφθούν· Διασυνοριακές υπηρεσίες, σε σχέση με τις τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες και τις δικαστικές αρχές για την υποστήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κοινωνικού και νομικού χαρακτήρα ως συνέπεια της διεθνούς μετανάστευσης ή μετατόπισης. 

Η οργάνωση είναι το ιταλικό μέλος της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας, ένα διεθνές δίκτυο που βρίσκεται σε περισσότερες από 120 χώρες παγκοσμίως που βοηθά τα παιδιά και τις οικογένειες στην αντιμετώπιση σύνθετων κοινωνικών προβλημάτων ως αποτέλεσμα μεταναστευτικών φαινομένων.

Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας (ΚΓΚ)

Το ΚΓΚ είναι ένας Δημοτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 1992. Είναι το παλαιότερο Κέντρο που υποστηρίζει γυναίκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Δήμου Καρδίτσας ειδικότερα. Είναι μέλος του Εθνικού δικτύου των Συμβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων φιλοξενίας γυναικών επιζωσών της έμφυλης βίας. Το δίκτυο αυτό λειτουργεί υπό την ασπίδα και την αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Ελλάδας. Κύριο μέλημα του ΚΓΚ είναι η διαρκής λειτουργία ενός δικτύου ανθρώπων ειδικών και οργανισμών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο, για να παρέχει τις βέλτιστες και πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες σε όλες τις γυναίκες.  

Το ΚΓΚ παρέχει τις υπηρεσίες με τη λειτουργία των παρακάτω τμημάτων:   

1.Τμήμα υποστήριξης της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας 

Παρέχει καθοδήγηση και συμβουλευτική στις γυναίκες που ψάχνουν για εργασία για πρώτη φορά, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας, ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, να επεκτείνουν ή να αναπτύξουν την ήδη υπάρχουσα.

2.Τμήμα υποστήριξης γυναικών επιζωσών έμφυλης βίας ή και άλλων ευπαθών ομάδων

Το τμήμα υποστηρίζει γυναίκες επιζώσες έμφυλης βίας ή ανήκουν σε άλλες ευπαθείς ομάδες και τα παιδιά τους, χωρίς κανένα διαχωρισμό. Για το σκοπό αυτό ψυχολόγος, κοινωνική λειτουργός , σύμβουλος υποδοχής και νομικός εργάζονται και ενημερώνουν, υποστηρίζουν και παρεμβαίνουν υπέρ όλων των γυναικών που απευθύνονται στο ΚΓΚ.

Οι υπηρεσίες έχουν ως στόχο:

 1. Την ενημέρωση, υποστήριξη και ενδυνάμωση των γυναικών επιζωσών της έμφυλης βίας
 2. Την πρόληψη ψυχολογικών δυσλειτουργιών
 3. Τη μελέτη των ανθρώπινων αναγκών και προβλημάτων που προκύπτουν από την κακοποίηση καθώς και τον εντοπισμό και την εξάλειψη των προβλημάτων που επηρεάζουν την κοινωνική λειτουργία
 4. Την υποστήριξη και ενθάρρυνση γυναικών που βρίσκουν δυσκολίες να παραμείνουν ή να γίνουν ανεξάρτητες και αυτάρκεις
 5. Την ενημέρωση, ψυχοκοινωνική συμβουλευτική και υποστήριξη
 6. Την ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα κακοποίησης
 7. Τον προγραμματισμό, την εφαρμογή και ανατροφοδότηση προγραμμάτων κοινωνικής ανάπτυξης και αλληλεγγύης.
 8. Τη συνεργασία με τοπικούς και εθνικούς οργανισμούς για την παροχή ενημέρωσης, ανταλλαγή εμπειριών και ανάπτυξη κοινών δράσεων

3. Χώρος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Λειτουργεί από το 1993 και αποτελεί την πρώτη εναλλακτική απογευματινή απασχόληση στην πόλη. Σήμερα καλύπτει τις ανάγκες των γυναικών που είναι ωφελούμενες των υπηρεσιών του ΚΓΚ, αλλά και εκείνων που εργάζονται το απόγευμα. Φιλοξενεί 22 παιδιά, προσχολικής ηλικίας από τις 13.30 – 21.30 καθημερινά.

4. Βρεφικός Σταθμός

Λειτουργεί στο Δήμο Καρδίτσας από το Σεπτέμβριο του 2002. Φιλοξενεί 22 βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών από τις 6.30 – 14.30 καθημερινά. Το όραμα του ΚΓΚ είναι άνδρες και γυναίκες να έχουν ίσα δικαιώματα και ευθύνες στην εργασία, στην οικογένεια, στην πολιτική, στις θέσεις ευθύνης, στον ελεύθερο χρόνο, σ’ ένα κόσμο χωρίς έμφυλη βία.

Το ΚΓΚ επίσης υλοποιεί Εθνικά, Περιφερειακά, Τοπικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία στοχεύουν: 

 • στην προώθηση ίσων ευκαιριώνpromoting equal opportunities
 • στην καταπολέμηση του διαχωρισμού και της ανισότητας στο εργασιακό περιβάλλον, στην κατάργηση του εργασιακού διαχωρισμού
 • στη συμφιλίωση εργασιακής και οικογενειακής ζωής, με τη λειτουργία 2 δομών για παιδιά από 2 μηνών έως προσχολικής ηλικίας
 • στην ενημέρωση και ενεργοποίηση πολιτών σε θέματα κοινωνικών ανισοτήτων κατά των γυναικών
 • στην ευαισθητοποίηση παιδιών και εφήβων σε θέματα κατά της βίας κατά των γυναικών
 • στη διάδοση πρακτικών για την υλοποίηση όλων των παραπάνω

Σχετικά άρθρα

Αναμενομενα αποτελεσματα

Αναμενομενα αποτελεσματα

Τα αποτελέσματα του έργου συμβάλλουν στην προώθηση κοινών αξιών της ΕΕ, όπως ο πλουραλισμός, η μη διάκριση, η ανοχή, η δικαιοσύνη,…

Ομαδες στοχοι

Ομαδες στοχοι

Περίπου 250 παιδιά ηλικίας 5 έως 7 ετών συμμετείχαν σε αυτό το έργο, παιδιά από τη Βουλγαρία, την Ιταλία και την Ελλάδα.…

Στοχοι

Στοχοι

Οι προσπάθειες αυτού του έργου αποσκοπούν στην από νωρίς πρόληψη της βίας που βασίζεται στο φύλο, στην ισότητα των φύλων,…

Περιληψη

Περιληψη

Το έργο The Fairy Tales υλοποιήθηκε σε τρεις χώρες - τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Ιταλία - με την οικονομική υποστήριξη…

Αυτό το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020)