НАРЪЧНИК

ВЪЛШЕБНИТЕ ПРИКАЗКИ

НАРЪЧНИК

за учители и професионалисти, работещи с деца,

базиран на педагогически опит и психо-социален подход

в три европейски държави – България, Гърция и Италия

 

Този Наръчник е предназначен за учители и професионалисти, които работят с деца на възраст 5-7 години в България. Той дава теоретически и практически насоки за въвеждане на темата за равенство на жените и мъжете (момичетата и момчетата) в обучението на децата от тази възрастова група, чрез използването на класическите детски приказки. Наръчникът е базиран на педагогически опит и психо-социален подход в прилагането на модулни обучения в детски градини и училища в три държави на Европейския съюз – България, Италия и Гърция.

Наръчникът можете да разгледате и свалите от ТУК.

Този проект се финансира от Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз (2014-2020)