Класически приказки за деца

Класическите* вълшебни приказки за деца

*Това не са приказните истории, които се разпространяват от Уолт Дисни Къмпани. Това са фолклорни истории, които братята Грим са събрали и издали за първи път през 1812 г. В последствие Вилхелм Грим ги преработва, като добавя нови елементи и премахва други, за да станат приемливи за обществото. Събирането и издаването (още през 1697 г.), а в последствие и преработването на фолклорни истории е правил и Шарл Перо .

Приказките се предават от поколение на поколение, почти като обред, който има за цел в ранна възраст да преведе детето през цялата история на света и да му покаже най-ценното от човешкия опит. Тяхното влияние върху формирането на житейските възприятия и социализацията е толкова голямо, че науката вече не ги възприема просто като забавни истории, които се разказват за лека нощ. Векове наред приказките са източник на морал, етика и обществени норми. Понякога техните послания са толкова трайни и непреходни, че човек ги носи през целия си живот като мерило за „правилно и неправилно”, „добро и зло”, „красиво и грозно”.

Приказните истории помагат на момичетата и момчетата да пораснат, да се сблъскат със страховете и копнежите си, да изградят своята ценностна система. Те активизират емоционалната, интелектуалната и поведенческа сфера на детето и помагат за доброто му психическо здраве. Няколко са основните фактора, които правят приказките близки до децата. 

Вълшебните истории дават възможност на детето да разгърне своето въображение 

Всеки от нас в детството си се е потапял в магическия свят на приказките, където се случват чудеса и няма невъзможни неща, но като възрастни става все по-трудно да преминем отвъд границите на рационалното мислене. Тази способност притежават в най-голяма степен децата до 10 годишна възраст, които без съпротиви, без разсъждения и без критичност просто навлизат в приказния сюжет със своето необятно въображение. Магическата реалност е изключително близка до естествения детски стремеж към фантазиране, съпреживяване на нереални сюжети, идентифициране с герои, които притежават свръхестествени способности.

Символиката в приказките е друга тяхна особеност, която привлича детето

В приказните образи са наслоени символи, идващи от миналото на човечеството. Те се срещат в митовете, в религията, в сънищата. Тези символи са близки и понятни за децата в ранна възраст, защото въплъщават вътрешния им свят – техните страхове, желания и образи, с които се идентифицират. С ограничения си житейски и познавателен опит детето е много по-близо до символите и през тях разбира света много по-лесно, отколкото през рационално и логическо познание.

Вълшебните приказки показват света по същия начин, по който си го представя едно дете. В тях се разказва за конфликти, трудности, отношения, сходни с неговите. Сюжетите са опростени и лесно разбираеми, което дава възможност децата без проблеми да правят съпоставка със своите собствени преживявания и така да опознават и разбират по-добре както себе си, така и връзките си с околните. Няма нужда приказките да бъдат обяснявани, защото в тях сложните екзистенциални проблеми са поставени кратко и точно, в съответствие с понятията и познанията на едно дете. Във вълшебните истории има ясни и категорични разграничения – това е добро, това е зло; този герой е добър, този – е лош, което не изисква децата да разсъждават и да подлагат на съмнение сюжетите и персонажите. Нещо повече, те се превръщат в еталон и основно мерило, което помага на децата да се ориентират в света около тях.

Приказките са истински*

Те събират в себе си цяла вселена от събития, характери и теми, които са занимавали човечеството през вековете; включват в разказите си хора от всички поколения - от детството до старостта; показват силните и слабите страни на човешката природа и контрастите около нас - богати и бедни, добри и лоши, смели и страхливи, красиво и грозно; наситени са с емоция, вълнуват и забавляват; поставят общовалидни теми - човешкия стремеж към свободата, приятелството, любовта. Приказките могат да представят екстремни ситуации (злоупотреба, насилие, лишения), които са трудни за обсъждане с деца в ранна възраст. Като културно приети разкази, те позволяват да се изследват и обсъждат конфликтни теми, за да стимулират децата да мислят критично. Имаме предвид по-специално класическите версии на приказките. По време на проекта партньорите целенасочено решихме да работим с децата, използвайки класическите текстове на Братя Грим, Шарл Перо и Ханс Кристиян Андерсен, защото версиите на Уолт Дисни Къмпани, които обикновено са познати на децата, в някои случаи използват „вълшебния свят“ на приказките с комерсиална цел.

*Calvino I. (1956), Italian fairy tales – Collection of popular tradition over the past hundred years and transcribed in Italian from the various dialects

Приказките подготвят децата за трудностите в живота**

Въпреки че са изградени на основата на измислици, приказките могат да подготвят децата за реалните препятствия в съвременния живот. Освен че представят цялото многообразие от човешки проблеми, те дават и решения на конфликтите.  В този смисъл, вълшебните истории могат да подкрепят и дори да ускорят психическото развитие на децата, като ги насърчат да се преборят със собствените си страхове и тревоги. Класическите приказки имат ясна целенасочена структура, която се повтаря с различни сюжети и герои. Тя позволява на детето да „влезе” в историята, да премине през нея, заедно с главния герой и да „излезе” като победител. Отбелязват се няколко важни уроци, които приказките дават на децата. Първият от тях е урокът за щастлив край, който носи увереност и смелост за преодоляване на житейските трудности, както и перспективата за компенсиране след преживените неприятности. Линията на развитие на действието е следната – първо са липсите и страданията, после изпитанията, в които героят да се докаже и накрая идва наградата за усилията. Вторият урок е за приемането на препятствията, а не тяхното заобикаляне, като гаранция за удовлетвореност и постигане на успех.

**Проф. Светлана Стойчева, интервю пред Българска телеграфна агенция, 10 март 2017 г.

Приказките отговарят на психичните потребности на децата

“Приказките, в своите традиционни версии, представят на дълбоко подсъзнателно ниво проблемите, с които децата и юношите се сблъскват по време на своето израстване: как да интегрират противоречивите си емоции към родителите, съперничеството между братя и сестри и т.н.” Приказките предлагат и решения на тези проблеми в символична форма, което дава възможност на детето да работи със своите „опасни“ емоции по безопасен и конструктивен начин. Приказки, които са най-близко до оригиналните фолклорни истории, имат истински терапевтичен ефект, принос за който имат и отрицателните герои и страшните сюжети. С усещането, че предпазват детето от лоши чувства и дискомфорт, възрастните съзнателно променят традиционните приказки, добавят положителни герои и премахват отрицателните. Някои родители, например, отказват да четат на децата си как Червената шапчица е изядена от Вълка или Хензел и Гретел са изоставени от своите родители. Добре е обаче да се има предвид, че оцелялата през вековете приказна история е заредена със символи, които пряко кореспондират с несъзнаваното в детето, отключват емоции и потенциал за личностно развитие. Принос за това имат както положителните герои и щастливия край, така и злодеите и страшните моменти. Оригиналните сюжети успешно се прилагат в различни терапевтични техники, като например приказкотерапията. След модернизирането на традиционните фолклорни истории, омекотяването им и заличаването на страшните части, голяма част от тях губят връзката си с несъзнавания психичен свят на децата и това в значителна степен намалява терапевтичния им ефект. 

„Приказките са важни не защото показват на децата какъв е животът, а защото придават форма на дълбоки страхове и мечти за живота чрез фантазия“, казва Сали Годард Блайт, директор на Института по невро-физиологична психология и автор на „Геният на естественото детство: Тайните на процъфтяващите деца“. Приказките създават за децата безопасна среда, в която да разберат някои наистина объркващи и трудни за тях чувства, които те все още не могат да формулират за себе си.

В заключение може да се обобщи, че приказките са мощен инструмент за формиране на първите житейски ценности и морални категории при децата в ранна възраст. Чрез вълшебните истории те започват да развиват своите идеи за света докато са малки. В рамките на фантазната реалност се проектират техните собствени чувства, вътрешни конфликти, отношения в семейството, с близките и връстниците. Приказките носят редица отговори за детето и му помагат, въпреки крехката си възраст и липсата на житейски познания, лесно да се ориентира в околния свят.

Приказките в голяма степен стимулират в децата и придобиването на определени знания в съответствие с исканията на обществото. Те са инструмент за затвърждаване на доминиращи в обществото схващания по начин, по който определени социални взаимоотношения, характеристики, модели на поведение и ценности да не бъдат поставяни под въпрос и да не бъдат оспорвани и критикувани, а да се приемат като норма.

Как да използваме вълшебните приказки за въвеждане на темата за равнопоставеността на жените и мъжете в обучението на деца?

В днешния век на глобализация и множество възможности, които предоставя развитието на технологиите, липсата на увереност в собствените сили, икономическата зависимост, липсата на образования и професия, безработицата и социалната изолация лишават много жени и някои мъже от достоен, интересен и многообразен живот. В този смисъл, приказките, които представяме на децата, продължават да влияят върху тяхното личностно и социално израстване, защото им предоставят ролеви модели за подражание, които, както видяхме, могат дългосрочно да моделират живота им.

Това е голяма отговорност за родителите, за учителите и за цялото ни общество. Да изградим и възпитаме момчетата и момичетата като равнопоставени личности още от детството е задача, която стои пред всички възрастни, защото впоследствие ще доведе до партньорски взаимоотношения и у дома, и в училище, и на работното място; ще ограничи насилието и ще им даде крила за полет в знанието и развитието; за еднаква изява, удоволетвореност и пълноценен живот. А това е и право на всяко човешко същество – да има достоен живот и всяка различност да бъде уважавана от всеки човек. Нашето общество е достигнало степен на културно развитие, която може да изисква прочитът, дори на тези стари, но любими на всички от детството, вълшебни приказки да бъде съвременен и стъпващ на ценностите за равенство и уважение, които изповядваме.

В обучителните дейности с деца в предучилищна и начална училищна възраст класическите детски приказки успешно могат да се използват за насърчаване на тяхното критично мислене и оспорване на ограничаващите стереотипи за жените и мъжете. Ключовите понятия, около които следва да е базирано това въздействие, са:

   Подход, основан на правата на човека;
   Чувствителност и разбиране за важността на социалните очаквания и норми към момичетата и момчетата и тяхното влияние върху децата;
   Приемане на стереотипите като исторически структурирани и културално, и социално приемливи роли за жените и мъжете, които генерират неравнопоставеност и са предпоставка за дискриминация и насилие;
   Използване на приказките като, най-близък до познанията и интересите на децата, контекст за идентифициране и обсъждане на темата за равните възможности на жените и мъжете. 

При осъществяването на педагогически дейности с деца по темата за равните възможности на жените и мъжете предлагаме следния методически подход:

 Системност и свързаност – темата е сложна и чувствителна, затова следва да бъде разглеждана в контекста на социалната и културна среда, като се включват значимите възрастни около децата - родители, учители, ментори, спортни треньори и др.
 Акцентиране върху възможностите, а не върху ограниченията – разглеждане на темата през положителна перспектива, която се фокусира не върху проблемите, а върху решенията. Подобен подход дава насоки за промяна и оптимизъм. Той би бил най-близо до естественото детско желание за добър завършек.
 Диалогичност – даване на възможност на децата да мислят автономно, извън рамките, зададени от възрастните. Избягване на мултиплицирането на стереотипи. Когато децата разсъждават по темата за равните възможности на жените и мъжете, те трябва да бъдат насърчавани да разсъждават извън стереотипните разбирания, без да се страхуват, че ще бъдат осмивани и отхвърлени.
 Метафоричен подход – въздействие в рамките на фантазна реалност, за да се избегне пряко засягане на ценностите и нормите, които детето носи от своето семейство, обкръжение и култура. Децата трябва да имат възможност да адаптират новите знания към своята реалност, а не да ги конфронтират.
 Интеграция между физическо, когнитивно и емоционално преживяване - за да се развият в много ранна възраст здравословни отношения между момичетата и момчетата е добре да се въздейства на няколко нива, за да се постигне натрупване на знания, съчетани с опит и интегриране на всичко това във вътрешния свят на детето.  

Свързани публикации

Обучителни модули

Обучителни модули

Настоящите Модули и практически упражнения са в помощ на български учители и експерти, които работят с деца на възраст 5-7…

Политики

Политики

Правата на човека са онези основни стандарти, които са необходими, за да имат всички хора по света достоен живот. Всеобщата…

Равнопоставеност от ранна възраст

Равнопоставеност от ранна възраст

Докато малките деца се развиват, те започват да изследват какво означава да си момче или момиче. Те започват да учат за ролите…

Равнопоставеност на жените и мъжете

Равнопоставеност на жените и мъжете

Равнопоставеност на жените и мъжете означава жените и мъжете, момичетата и момчетата да имат равни права, както и равен достъп…

Този проект се финансира от Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз (2014-2020)